كلاه سبزها
استراتژيك نظامي و علوم پارتيزاني
آموزش چریک و جنگ چریکی
موضوع: آموزش چریک و جنگ چریکی پنجشنبه سوم خرداد 1386 16:28

تاريخچه چریک-۱

در طول تاریخ گروههای چریکی بسیاری بوجود امده اند که یا خرابیهایی بوجود اورده اند ویابرای حفظ این خاک جان خود را از دست داده اند؛در اینجا فقط بطور خلاصه به سر گذشت چند گروه میپردازیم:

 بخش اول:عهد باستان

زامیاد

اولین گروه منسجم واموزش دیده چریکها ۲۵۰۰ سال پیش در زمان کورش کبیر تشکیل شد؛نام این چریکها در متون باستانی زامیاد(فرزند زمین)؛جان باز؛پیش مرگ؛ و ۰۰۰۰ امده است .این چریکها به سختی اموزش میدیدند و وظیفه انها دریدن شکم اسبهای ارابه های جنگی دشمن بوده است تاارابه ها بعد از کشته شدن اسبهایشان در سرعت زیاد بشدت سرنگون شوند.نحوه کار چریکها به این صورت بوده که از قبل در مسیریهای حرکت ارابه ها گودالهایی حفر میشده انگاه چریکها خود را در این گودالها پنهان یا در عمق کم دفن میکردند وساعتها در همان حال میماندند و با سر رسیدن ارابه ها شمشیرهای خود را در شکم اسبها نموده و ارابه ها سر نگون میشدند اما چریکها در زیر ضربات سم اسبها یا ارابه ها جان میباختند.از مهمترین جنگهای این چریکها نابودی امپراطوری اشور یا نینوا یا کربلای امروزی.

 سرخ جامگان

 یکی دیگر از نیروهای مطرح چریکی ایران در گذشته جنبش سرخ جامگان بوده است.این چریکها را بخاطر اینکه لباسهای یکسان سرخ میپو شیدند سرخ جامگان ایران لقب گرفتند.با نفوذ اعراب به ایران و قتل؛غارت؛تجاوزات بی حد و حساب و ربودن زنان و دختران ایرانی امنیت از ایران رخت بر بست؛ عده ای از برجسته ترین افسران ساسانی در فارس بهمراه عده ای زیادی از زنان و مردان وطن پرست به کوههای ثعب العبور و غیر قابل نفوذ رفتند و بزرگترین ارتش چریکی را راه اندازی کردند.این گروه چریکی با بستن گلوگاهها؛درهها؛جادهها؛در کردستان و ایلام و خوزستان و پارس باستان ودیگر نقاط ایران هزاران هزارتن از اعراب بدوی و وحشی را بهلاکت رساندند و دست انان را از ایران کوتاه کردند.انان بیش از ۹۰۰ سال در کوهها زندگی کردند واخرین پایگاه انان در شروان شاهان واقع در خراسان امروزی بوده است.

 سیاه جامگان

این گروه از چریکها به رهبری علی سیاه پوش در اذربایجان تشکیل شد و برای سرکوب اقوام ترک وحشی قفقاز وتاتار که در اختیار حکومت محلی بودند واز مردم باج خواهی می کردند تشکیل شد .هر چند این گروه رشادتهای زیادی افریدند و تلاش بسار زیادی نمودند تا فرهنگ و زبان ایالت اذربادگان(اذربایجان)تغییر نکند؛ اما زبان ترکی جایگزین زبان پارسی ارامی گشت. سربداران با ورود مغولهای وحشی به ایران تاراج میراث ملی و غارت خزائن مملکتی وخونریزیهای وحشیانه در ایران ؛ به یغما رفتن کودکان زیبا رو؛ دختران جوان نیز اغاز شد.عده ای از مردان ازادیخواه که رنج این ظلم عظیم انان قلب انان را بدرد اورده بود؛ در سبزوار تشکیل گروه چریکهای سربداران را اعلام و با مغولان خون ریز وارد جنگ شدند انان در طول مبارزاتشان بسیاری از مغولان را از میان برداشتند وتاخروج انان از ایران به مبارزاتشان ادامه دادند.

جنگلیها

میرزا کوچک لاهیجی که بعدها به میرزاکوچک جنگلی معروف شد؛نقش موثری در شکلگیری و شیوه و هدف گروهای چریکی در هه های بعد ایفا کرد . او که فرزند یکی از ملایان بنام لاهیجان بود؛ با هدف بهبود وضع مالی و اقتصادی مردم ایالت شمالی دست به قیام زد و گروههای چریکی بسیار زیادی را به کمک دکتر حشمتیان که از کومنیستهای بنام بود؛را تشکیل داد و به اموزش انها پرداخت . او در اندک زمانی در شهرهای زیادی از جمله فومنات؛منجیل؛ماسوله؛رودبار؛رشت؛و۰۰۰ حکومت محلی برپا کرد. اما با قدرت گرفتن وی ؛ اطرافیان و روسیه او را تشویق به متارکه کشوری و اعلام خود مختاری کردند. کوچک جنگلی که خود نیز بی میل  نبود اعلام خود مختاری لاهیجان و پیوستنش را به روسیه اعلام کرد.با این کار او چریکهای مخالف در اذربایجان و کردستان از او کمک خواهی کردند و میرزا پذریفت که چریکهای انان را اموزش دهد.به این ترتیب چریکهای(( دمکرات)) در اذربایجان و چریکهای ((کو مله)) در کردستان اعلام مجودیت کرده و هر کدام نیز اعلام خود مختاری نمود و اینگونه میرزای جنگلی اسباب تجزیه ایران را فراهم کرد . رضا شاه که ایران را در خطر سقوط و تجزیه شدن میدید باکمک نیروی تازه تاسیس هوایی و پشتیبانی نیروی زمینی و بمب باران مداوم پایگاه چریکهای جنگل این قیام خفت بار و خائنانه را در هم کوبید.

کومله ودموکراتها

این چریکها باکمک میرزای جنگلی اموزشهای بروز ان زمان را دیدند . اما با سرکوب چریکهای جنگلی دولت تازه تاسیس این دو گروه سقوط کرد اما این چریکها۳۰ سال بعد در دهه ۱۳۲۰ خورشیدی دوباره اعلام استقلال نموده و ایالتهای اذر بایجان و کردستان را از ایران جدا نمودند. بزودی این دو کشور تازه تاسیس برای هم پیام تبریک ارسال نموده و فردای انروز روسیه هر دو کشور را برسمیت شناخت . همچنین کشور هایی از جمله ترکیه؛انگلستان نیز پیامهای تبریک وبرسمیت شناختن هر دو کشور را ارسال نمودند.محمدرضا شاه پهلوی که اوضاع را بحرانی دید؛ارتش را به سر کردگی ارتشبد حسین فردوست به اذربایجان و کردستان اعزام نمود.هیات دولت چریکهای اذربایجان قبل از رسیدن ارتش فرار نموده و به شوروی پناهنده شدند و ارتش در کمتر از ۲ روز هر دو ایالت را به ایران باز گرداند.این چریکها هنوز هم فعال می باشند.

چرکهای دولتی یا کلاه سبزها

در زمان حمله ارتش ایران برای باز پس گیری دو ایالت یاغی نیروهای ارتش بعلت ثعب العبور بودن مسیرهای کوهستانی و جنگلی با مشکلات بسیاری ربرو شد.به همین منظور کمسیونی به ریاست ارتشبد حسین فردوست تشکیل شد تا ملزومات و مقدورات و چگونگی تشکیل گروهای چریک دولتی برسی گردد. بعد از ماهها تحقیق و سفرهای متعدد این کمسیون به کشورهای مختلف رای به تشکیل این گروهها داده شد واین نیرو که از میان بهترین و ورزیده ترین و هیکلمندترین نیروهای ارتش و افراد عادی که اکثرا عشایر فارس بودن در زیر نظر شخص شاه وقت تشکیل شد.این نیروها اموزشهای بسیار سخت و پیچیده و مدرن را پایگاههای مدرن هوابرد دیدند تا در سالهای بعد نیروی ویژه(چریکهای کلاه سبز)ایران بعنوان بهترین و مجهزترین و زبده ترین نیروی های کاماندوهای قرار گیرد.بعد از ایران؛ امریکا؛ روسیه؛انگلستان ؛ پاکستان قرار گرفت.این نیرو تا قبل از انقلاب در بیش از ۳۰ جنگ و عملیات بین المللی شرکت نمود که می توان از جمله به جنگهای عمان(ظافار)؛جنگ اعراب و اسرائیل(۱۹۷۶)؛جنگ تایلند(سرکوب نیروهای کودتاچی توسط ایران)؛جنگ۲روزه ایران و عراق (که بنفع ایران پایان یافت)؛عملیات کشمیر اشاره کرد. این چریک ها هنوز هم فعالند.

چریکهای مجاهد خلق

این نیرو در خلال سالهای۴۰تا۶۰تشکیل و فعالیت نمود. این نیرو در ابتدا سیاسی بود اما رفته رفته با گسترش یافتن و محبوبیت شاخه نظامی تشکیل دادو نقش بزرگی در سقوط ایران در سال ۵۷ بازی نمود. این نیرو ۸۰٪ از انقلاب ایران را بهده داشت. اما بعلت اختلاف شدید با حاکم وقت روح الله خمینی تصمیم به بمب گذاری و ترور رهبران و مهرههای حکومتی گرفت.اعضای چریکهای مجاهد در ایران دستگیر و اعدام شدند؛بسیاری از انان جلای وطن کرده و اکنون در کشور هایی مثل عراق؛فرانسه؛اسرئیل؛امریکا؛انگلستان اقامت دارند و هنوز به فعالیتهای خود ادامه می دهند.

میلیشیا(militia)

در تمام جهان به نیروهای چریک؛ ملیشیا گفته میشود.ولی در ایران به چریکهای نیمه وقتی که نصف وقت خودرا به کارهای شخصیشان می پرداختند و نصف دیگر را در اختیار یگانهای چریکی بودند ملیشیا می گفتند.این نیرو در ابتدای انقلاب بخاطر سن کم اعضایش کارهای فرهنگی ؛ نشریه ای ؛ خدماتی مخصوصا در روستاها می کردند. اما بعد از بوجود امدن اختلافات؛بعنوان دانشگاهی برای ورود به پیکره چریکهای مجاهد در امد این نیرو هم اکنون نیز فعال می باشد.

کلیات جنگ چریکی-۱

 مطالبي را که در زير ميخوانيد بر گرفته از مباحث تئوري جنگهاي چريکيست و هر گونه برداشت از اين مطالب با اجازه از صاحبان اين سايت امکان پذير است

. ماده۱-تعريف جنگ نامنظم

جنگ نامنظم از سه بخش بهم پيوسته يعني جنگ چريکي؛نيرنگ و فرار؛ و براندازي تشکيل شده است.جنگ نامنظم در خاک دشمن و يا منطقه اشغالي او؛وبوسيله نيروهاي ورزيده و زبده که توسط ساکنين محلي که به (منطقه اشنايي کامل دارند)حمايت مي شوند؛انجام مي پذيرد و معمولا بوسيله يک دولت خارجي پشتيباني مي شود.

 ماده۲-تعريف جنگهاي چريکي

 جنگهاي چريکي شامل ان قسمت از جنگهاي نا منظم است که بوسيله دسته هاي کوچک با بکار بردن تاکتيکهاي رزمي ويژه بمنظور تقليل قدرت نظامي و ظرفيت صنعتي و تضعيف روحيه دشمن انجام مي گيرد.اين عمليات در مناطق تحت کنترل دشمن توسط واحد هاييکه بر مبناي تشکيلات فوق نظامي سازمان داده شده اند و بر اساس جنگهاي غير متعارف و ضربتي اموزش ديده اند؛و بدون رعايت قوانينن کلاسيک جنگي و بدون خط نبرد مشخص؛اجرا مي شود.

خط نبرد مشخص چيست؟

 منظور از خط نبرد؛منطقه اي مي باشد که دو نيروي جنگنده از قبل در انجا مستغر شده وخود را براي نبرد اماده مينمايند.اما نيروهاي چريک براي يورش به دشمن احتياجي به داشتن خط نبرد مشخص ندارد بلکه بصورت غير محسوس و غافلگيرانه در مدت بسار اندک درگير شده و بيشترين خسارت را به دشمن وارد مي نمايد.

 قوانين کلاسيک جنگي چيست؟

قوانين کلاسيک جنگي عبارت است از؛ انجام دستوراتي که در کنوانسيون ژنو به تصويب رسيده و از طرفهاي متخاصم و درگير جنگ مي خواهدکه اين دستورات را به دقت رعايت کنند.از جمله اين قوانين ميتوان به موارد زير اشاره نمود: استفاده نکردن از مينهاي کاشتني؛ضد نفر؛پالمري؛اتش زا؛و۰۰۰۰ .استفاده نکردن از مواد اتش زا براي از بين بردن نيروهاي دشمن؛اعدام نکردن اسراي جنگي و خوش رفتاري با انها؛استفاده نکردن از تله هاي انفجاري؛و۰۰۰۰ اما نيروهي چريک بعلت شبهه نظامي بودن ملزم به رعايت هيچ يک از اين مقررات نمي باشد حتي اگر انجام اين اعمال غير انساني باشد.

ماده۳-مشخصات جنگهاي چريکي

الف-جنگهاي چريکي با اجراي عمليات افندي و اتکا به قدرت و تحرک سريع و غافلگيري مشخص مي گردد.علاوه بر اين داراي صفات مشخص کاملا برجسته ديگري نيز ميباشد که مهمترين انها عبارتند از متکي بودن به پشتيباني داخلي (غير نظاميان محلي)؛اتکا به حمايت خارجي؛دارا بودن جنبه هاي سياسي ؛رعايت پاره اي ازجنبه هاي قانوني و بکار بردن تاکتيکهاي ويژه و جنبه هاي تکاملي ميباشد.

 ب-عوامل موثر؛که به انگيزه اهميت به ذکر چند مورد مهم ان بشرح زير مي پردازيم:

(۱)عوامل پشتيباني

 (الف-۱)پشتيباني داخلي.موقعيت واحدهاي چريک تا حد زيادي بستگي به پشتيباني مادي و معنوي سکنه و غير نظاميان محلي دارد ولي ساکنين اين مناطق تحت فشار شديد دستجات ضد چريک دولتي بوده و اين دستجات با توسل به اقدامات کيفري از قبيل ترور؛تبعيد؛محدود کردن عبور و مرور؛ضبط اموال و مال التجاره ها ؛ عمل پشتيباني را براي ساکنين غير نظامي مشکل ميسازند.

 (ب-۱)حمايت خارجي.عمليات چريکي زماني بيشتر موثر خواهد بود که از سوي يک دولت نيرومند خارجي پشتيباني گردد و اين حمايت ها ممکن است بصورتهاي مختلف بويژه پشتيباني سياسي ؛ لجستيکي و تدارکات؛ مالي باشد. يک نيروي حمايت کننده خارجي زماني تصميم به پشتيباني نيروهاي چريک مينمايد که احساس نمايد اين نيروها موفقيتهاي چشمگير و مهمي بدست مياورند.

 (پ-۱)تاکتيک. چريکها بعلت اينکه سرباز رسمي نبوده و بنا بعلل ناشي از مسائل لجستيکي ونيازمندي به قدرت جسماني زياد نمي توانند مانند واحد هاي نظامي دست به عملياتي که احتمالا باعث قطعي انان بشود؛بزنند و مجبور از انجام عمليات تاکتيکي ويژه اي هستند که بموقع تشريح خواهد شد.

 

کلیات جنگ چریکی-۲

(ت-۱)مقدورات و محدودیتها

ت-۱-۱ مقدورات و توانیهای نیروهای چریک بشرح زیر است:

*انهدام و قطع خطوط ارتباطی دشمن .                                                     

*خنثی نمودن فعالیت موسسات صنعتی دشمن.

*شرکت در عملیات جنگ و گریز.

*شرکت در عملیات روانی و تبلیغات.

*جمع اوری اخبار.

*تعیین و پیدا نمودن هدفهای مناسب برای نیروهای منظم خودی.

*اجرای عملیات ایذائی بمنظور به تاخیر انداختن عملیات رزمی دشمن.

*تصرف نقاط حساس بمنظور جلوگیری از انهدام بوسیله دشمن.

*تصرف مناطق سعود و فرود و اسکله ها بمنظور پشتیبانی از عملیات هوابرد.

*اجرای شناسایی در مناطق خالی بین عده های منظم خودی.

*انجام عملیات تاکتیکی محدود بمنظور کمک به نیروهای منظم خودی.

*انجام عملیات ضد چریک.

*اداره و کنترل سکنه غیر نظامی و پناهندگان در مورد امور غیر نظامی.

*انجام وظیفه بعنوان مترجم.

*انجام عملیات نجات افراد در محاصره.

*انجام پانسمان و جراحی های کوچک در مواقع بسیار ضروری.

ت-۱-۲محدودیتها

**نداشتن مقدورات کافی جهت عملیات افندی(دفاعی)از یک منطقه و اجرای عملیات طولانی.

**کمبود اسلحه؛ تجهیزات؛تدارکات برای عملیات رزمی.

**احتیاج شدید به غیر نظامیان محلی و نیروهای حمایت کننده خارجی و دریافت تدارکات و تجهیزات.

**اشکال در اطلاع رسانی عمومی و بر قراری ارتباط بین منطقه عملیاتی جنگهای  چریکی و ارکان و ستادهای نیروهای خودی.

**تقلیل قدرت رزمی بعلل ناشی از عدم تمرکز و کنترل و در مواردی تفرقه شدید بین افراد.

**محدود بودن عملیات در نتیجه اقدامات کنترلی دشمن و احتیاج به برقراری سیستم امنیت ودفاع غیر معمولی.

 

ماده-۴ اصولی که توسط چریکها رعایت می گردد

اصول زیر بوسیله چریکها رعایت میگردد 

¤جنگهای چریکی را در  محل های غیر قابل دسترسی مانند: کوهستانها٬ بیابانها٬ صحراهها٬ باتلاقها٬ جنگلها٬ وجاهائی که تعقیب در ان مکانها مشکل است اجرا می نمایند.

¤زندگی و مایحتاج خود را از محلی که در ان عمل می نمایند تامین می کنند؛ ولی همیشه انچه را که برای استفاده خود بر میدارند قیمت عادلانه ان را می پردازند.

¤هیچ عمل غیر اخلاقی و انسانی بر علیه دهکده های اطراف و افراد محلی انجام نمی دهد؛زیرا در غیر این صورت بر تعداد دشمنان خود خواهند افزود.

¤از اقامت در خانه ها و اماکن خود داری نموده و در خارج از این مناطق زندگی می کنند.

¤تو جهی به عوامل طبیعی مانند باران٬ برف٬ طوفان٬‌گردو خاک در عملیاتها و پیشروی ها نمی نمایند.

¤همیشه سبک حرکت می کنند و یا تجهیزاتی را بهمراه بر مدارند که برای رزم لازم و احتیاجات ضروری لازم باشد در غیر اینصورت سنگینی بار و تجهیزات موجب خستگی٬ کندی عمل٬ وشکست در رزم میشود.

¤دشمن را فریب میدهند و چنان وانمود مینمایند که هنگامیکه قوی هستند انانرا ضعیف و هنگام ضعف انانرا قوی پندارند.

¤فقط هنگامی مبادرت به افند(حمله) می نمایند که موقیت خود را حتمی تشخیص دهند.

¤به هنگام ضرورت و امکان شکست حتما مبادرت به عقب نشینی می نمایند.

¤هنگامی که از سوی دشمن مورد تعقیب قرار می گیرد٬جنگ افزار خود را مخفی نموده و ظاهرا بکارهای صلح جویانه مشغول می شوند.

¤از دشمن به هنگام اجرای عملیات تعقیب سلب اسایش می نمایند.

¤استفاده از تاریکی شب و انجام حرکات در شب و((قبول شب بعنوان بهترین دوست))

 

¤ایجاد وحشت در دشمن با اجرای انفجار٬ نعره٬ دمیدن در شیپور٬ زدن طبل٬ و۰۰۰ بهنگام کشف محل.

¤جلب همفکری و همدردی غیر نظامیان با احترام به حقوق انان.

¤اقدام به قتل و ترور مامورین دولتی که مبادرت به همکاری نمینمایند.

¤انهدام بقیه تدارکات مازاد بر احتیاج گرفته شده از دشمن.

¤اجرای حمله و عملیات از پشت سر.

¤صرفنظر نمودن از نگهداری اسرا و زندانیان تا حد امکان و ضرورت زیرا وجود انان باعث کار شکنی ٬ کندی حرکت می شوند.((در صورت خطرناک بودن اسرا انان اعدام صحرایی می شوند))

¤انجام شناسایی کامل مناطق از قبیل کوره راهها٬ رودخانه ها و چشمه ها ٬ غارها٬ جنگلها٬ باتلاقها بطوریکه استفاده و عبور از انها در شب و روز مقدور باشد.

¤عدم اقامت در یک محل بیش از چند روز و استتار کامل محل و موضع.

¤سعی در از بین بردن فرمانده دشمن و یا عناصر حساس در افندها.

¤استفاده از تاکتیک جدا سازی هنگام عملیات افندی تا بدین وسیله امکان هر گونه استفاده از نیروی کمکی از دشمن گرفته شود.

¤انهدام وسائل ارتباطی و خطوط تلگراف و پستهای بیسیم دشمن.

¤استفاده از اخرین حد قدرت و بیرحمی بهنگام حمله ها و اجرای عملیات ضربت.

کلیات جنگ چریکی-۳

ماده-۵ ویژگی های نیروهای چریک

*سادگی(در مایحتاج و محل زندگی)

*همبستگی.

*غافلگیر کردن و غافلگیر نشدن.

*تجهیزات رزمی چریک از نظر سادگی طوری است که دارای اتش زیاد و حمل ان ساده و اسان میباشد.

ماده-۶ نقاط برجسته چریکها

*تحرک٬ اغلب حرکات چریکها در زمینهای سخت مثل باتلاقها و کوهها و سایر زمینهای مشکل٬به سرعت انجام میگیرد و در نتیجه دشمن با نیروی خود قادر به تعقیب انان نمی باشد.

*اطلاع از زمین٬ نیروهای چریک بهتر از سایر نفرات و واحد های منظم با منطقه عملیاتی اشنایی دارند زیرا اغلب با بومیان ان محل هستند.

*پشتیبانی لجستیکی٬ نیروهای چریک به اندازه واحد های منظم به مهمات احتیاج ندارند٬ چون یا به جنگ افزارهای سبک مجهزند و یا خود جنگ افزارشان را تهیه میکنند.

*مراکز اموزشی٬ نیروهای چریک به مراکز اموزشی متشکل و مجهز احتیاج ندارند بلکه در مناطق دور افتاده وبا کمترین امکانات و سخت ترین شرایط اموزش میبینند.

*مواضع رزمی٬نیروهای چریک همیشه مواضع رزمی بسیار مناسب را برای اجرای عملیات انتخاب می کنند.

*یونیفورم(لباس رسمی) شناسایی چریک بعلت پوشیدن لباس شخصی غیر ممکن است و امکان دارد در میان غیر نظامیان ناپدید گردد. چریکها بجز در موارد بسیار ضروری از قبیل مراسم خاکسپاری هم رزم و غیره از لباس رسمی استفاذه نمیکنند. در ضمن لباس رزمی چریکها بدون نشان٬ سر دوشی ٬ اتیکت اسم و کلاه میباشد در برخی موارد این مورد رعایت نمی شود.اما پوتین در هر زمانی بعد از تاریکی دومین دوست چریک است.

کليات جنگ چريکی-۴

ماده-۷ نقاط ضعف چریکها

*اجرای تک و انتخاب هدف همیشه بمیل چریک انجام نمی شود.

*نیروهای چریک امکان دارد که توسط غیر نظامیان پشتیبانی نشوند.

*نیروهای چریک بندرت قادرند که در رزم پدافندی مداوم در گیر شوند.

*چریکها اغلب در حالت اختفا بسر می برند.

*چریکها معمولا وسائل کافی پزشکی در اختیار ندارند.

*چریکها بندرت جنگ افزار کافی در اختیار دارند٬ و به همین دلیل حملات غافلگیرانه وشبی خونهای مداومی را برای بدست اوردن سلاح به دشمن میزنند.

*چریکها معمولا وسائل کافی برای ارتباط و بر طرف ساختن کامل احتیاجات ارتباطی خود ندارند.

*برای نیروهای چریک مشکل است که تجهیزات و نیروهای از دست رفته خود را جبران نمایند.

ماده-۸ انواع تاکتیکهای مورد استفاده نیروهای چریک

¤بطور کلی چریکها با تکیه بر اصل غافلگیری و اجرای حملات و افندهای سریع سپس عقب نشینی مبادرت به یک سری عملیات وتاکتیکها به شرح زیر مینمایند:

¤اجرای عملیات تاخت بر علیه مواضع ثابت دشمن از قبیل پادگانهای نظامی ٬ مراکز پلیس‌٬‌انبارها و ذاقه های مهمات٬ پلها٬کارخانه جات و مراکز حیاتی و مهم.

¤اجرای عملیات کمین بر علیه هدفهای متحرک مانند ستونهای کامیونی٬ گشتهای موتوری٬ وغیره۰۰۰۰

¤اجرای عملیات خرابکاری که منظور از ان ایجاد خسارت بر روی تجهیزات٬ سلاح ها٬تدارکات و تاسیساتی که در صورت نابودی باعث فلج و نا کارامد شدن دشمن میگردد٬ همچنین وارد کردن تلفات به پرسنل نظامی و غیر نظامی دشمن.

شخصيت یک چریک چگونه باید باشد؟

 طرز بر خورد هر فردي با شرايط زندگي روزمره و حوادث و يا اتفاقات را شخصيت مي گويند. شخصيت هر فرد معرف توان ٬ هوش ٬ اخلاق ٬رفتار اوست.

هر كسي مي تواند ادا كند كه از شخصيتي محكم و استوار بر خوردار است٬اما عمل و قرار گرفتن در شرايط بحراني شخصيت واقعي و حقيقي ما را اشكار مي كند. بحران و سختيها باعث ان مي شود كه فرد شخصيت خود را كه از دو حالت خارج نيست ?نشان دهد:

 ۱-سازش و تسليم شدن به بحران

 ۲-منش٬استقامت ومبارزه٬ و گذر از ان

در صورت اينكه شخصيت فرد سازشگر باشد٬ فرد به مرور زمان پيرو  ٬فرمانبر٬ غير فعال و از جمع عقب رانده مي شود.اين فرد قدرت تصميم گيري را از دست مي دهد و در مثال ريزه خوار مي گردد.همچنين قدرت ريسك پذيري ٬ خطر كردن را ديگر ندارد.از حق خود نمي تواند دفاع كند٬ ميترسد و بمرور منزوي ميشود.

 در صورتي كه فرد از منش و مبارزه در برخورد با بحرانها استفاده مي كند٬ هر بار قويتر از قبل مي شود.حتي اگر نتيجه اين مقاومت و منش شكست باشد.اين فرد به مرور پيشوا٬ رهبر ميشود و در راس قرار مي گيرد٬ديگران را هدايت ميكند.اين فرد به راحتي تصميم مي گيرد و در پاره اي موارد براي جمع تصميم مي گيرد كه در بيشتر موارد تصميم درستي ميباشد.براحتي ريسك و خطر ميكند و پله هاي ترقي را بسيار سريع مي پيمايد و بعنوان الگو معرفي ميگردد.

اما شخصيت نوع دوم با حرف و صحبت كردن در مورد ان بدست نمي ايد بلكه به چند عامل بشرح زير بستگي دارد:

۱-تناقض:يك فرد مبارز و با منش هيچ گاه قصد و حرفش با عمل و اقداماتش تناقضي ندارد.درصورتي كه فردي به گفته هاي خود عمل ننمايد٬ بمرور بي قيد و غير مسئول در مقابل كردار و حرفهايش مي شود.

۲-استعداد:همه ما ميدانيم ٬تبحر در رياضيات و اي كيو بالا استعداد است.همچنين پدر و مادر و محل تولدمان ٬ را ما انتخاب نمي كنيم.اما شخصيت ربطي به استعداد و بخت و اقبال ندارد. بلكه شخصيتمان را خودمان ٬با قرار گرفتن در موقيتها و مكانها و اموزشها ٬ انتخاب ميكنيم.پس هر گاه ما دست به انتخاب ميزنيم ٬همچنان درحال خلق شخصيت و اقتدارمانيم.

 ۳-اعتماد:ضرب المثلي است كه ميگويد : هر گاه بر چيزي كه نداري اصرار دارايي كني٬ اعتمادت را از دست ميدهي . منظور اعتماد ديگران و اعتماد به نفس خود شخص است.وقتي در حال شكل دادن جديدي به شخصيتتان هستيد و يا داريد تغييري ايجاد مي كنيد ٬ لازم به فرياد زدن ان نيست٬ديگران ان را مي بينند و از شما در مورد ان كمك مي خواهند و به شما اعتماد مي كنند.

 ۴-سقوط:كساني هستند كه بسرعت پله هاي ترقي را طي مي كنند:به اوج ميرسند و ناگاه سقوط.چرا؟ اين افراد بخاطر موفقيتهاي موقت خود دچار خود محوري واستبداد شخصي ميشوند و مي خواهند وانمود كنند كه فردي با جذبه و خشن هستند.حق انتخاب را از خود و ديگران ميگيرند وبر يك كار و يا رفتار پافشاري ميكنند. اين افراد رفته رفته از اطراف خود غافل ميشوند.اين افراد همچنين فاقد شخصيتي قوي هستند كه انان را در شرايط بحراني و خطر ساز حمايت كند.انها بدليل شخصيت ضعيفشان دچار چهار سرنوشت شوم ميشوند۱-خود بيني و تكبر۲-احساس دردناك تنهايي۳-ماجاجويي ويرانگر۴-روابط نامشروع

در بحث بعدي به راه هاي دستيابي به شخصيت و منش برتر مي پردازيم.


مرام نامه چريک

چريکها بجز رعايت قوانيني که شرح داده شد از يک سري اصول شخصي پيروي مي کنند که به مرام نامه چريک مشهور است و بشرح زير است:

 ۱-ما چريکها نوکر شخصي کسي نيستيم٬بلکه تابع مقرراتيم.

 ۲-ما براي چيزي ارزشمندتر از جان خودمان ٬ زندگي ميکنيم٬ مي جنگيم ٬ و کشته مي شويم.

 ۳-حفظ جان همرزمم ٬دوستم ٬ ومربي و فرمانده ام ٬ در شرايط بحراني بر جان خودم ارج است.

 ۴-همان طور که هميشه اعتماد به دوست و هم رزم است ٬ خيانت هم به دوست هم رزم مي شود کردو نه دشمن٬ پس واژه خيانت براي ما حتي اگر به قيمت جانمان تمام شود مرده است.

۵-منافع گروهي هميشه در راس قرار دارد٬پس ما براي حفظ منافع شخصي خود٬امنيت گروه را بخطر نمي اندازيم.

 ۶-ما چريکها هيچ گاه نبايد داراي تشکيلات منسجم و رسمي شويم !زيرا قدرت ما مورد سوء استفاده اشخاص با نفوذ براي رسيدن به خواسته هاي نا مشروع خود مي گردد. اما ميتوانيم کميته هايي براي منظم کردن فعاليتهايمان داشته باشيم.

۷-هر گروه چريک جدا از تابعيت از فرمانده اي ٬ بايد مستقل باشد و تعداد هر گروه بقدري باشد که قابل کنترل باشند.

 ۸-ادامه ما بستگي به ورود افراد تازه وارد دارد٬اما خط مشي و روابط عمومي ما بر پايه جاذبه است ونه تبليغ.

 ۹-بقاي ما بستگي به پنهان ماندن و گمنامي کامل ما دارد.

 ۱۰-گمنامي اساس پايه مرام نامه ماست ٬ پس بياد داشته باشيم٬ گمناميمان بر خواسته هاي شخصيمان مقدم تر است . 

                    
تعريف چريک

چريک به فرد يا گروهي گفته ميشود که بدون خط نبرد مشخص و بصورت نامنظم و بدون رعايت قوانين جنگ کلاسيک(منظم)مي جنگند.

اموزشهاي چريكي

اموزشهاي چريكي به ۲ بخش اموزش ائدولوژيك و نظامي تقسيم ميشويم

اموزش ائدولوژيك به چند بخش از جمله:

۱-شخصيت سازي و شخصيت شناسي

۲-فن بيان و اموزش سخنوري

۳-اموزش يك زبان خارجي

۴-سياست شناسي و فن تحليل و تفسير معادلات و رويدادهاي سياسي

۵-اموزش فن برقراري رابطه و استفاده بهينه از فرصتها

۶-اموزش رهبري و خوداتكائي

۷-بالا بردن توان ذهني و هوشياري مثبت در موقعيتهاي دشوار

۸-كنترل فكر ٬ ذهن ٬ توان و حفظ خونسردي تا بالاترين حد در شرايط بحراني

وغيره.....................................................

اموزشهاي نظامي كه به چند بخش از جمله :

۱-بدن سازي و استفاده از تمام قدرت

۲-اموزش اسلحه و نگهداري

۳-اموزش استتار و اختفا

۴-اموزش هاي شناخت و توجيه زمين٬ حركت و رزم در انها          (باتلاق-جنگل-مرداب-بيابان-كوه)

۵-شناخت مهمات و تركيب و ساخت ٬ ساخت چاشني و تله

۶-اموزش سرعت ٬ دقت ٬ حركت و رزم در شب

۷-اموزش زندگي و زنده ماندن در شرايط سخت

۸-اموزش نحوه تهيه وسايل و تجهيزات چريك

وغيره.......................................................

كه بطور كامل شرح داده شد.

1 نوشته شده توسط greenberets | لینک ثابت |

آخرین مطالب وبلاگ
Last blog Entries


Manager: greenberets & Designer: GholamReza Sedaghati